Skip to content
Smart City Inteligentne Miasto Praktyczny Podrecznik

Smart City / Smart Region: Praktyczny Podręcznik

Konkretne kroki, które należy podjąć na rzecz zrównoważonego rozwoju i praktyczne przekształcenie Twojej społeczności w „Smart City“.

Smart City / Smart Region:
Praktyczny Podręcznik

Koncepcja „inteligentnego miasta” to teraz temat wszechobecny. Dotyczy obszaru działań nie tylko związanych z cyfrową transformacją administracji publicznej (inteligentna administracja publiczna), ale także gospodarki (inteligentna gospodarka), środowiska i energii (inteligentne środowisko), jakości życia (inteligentne życie), mobilności (inteligentna mobilność) i ludzi (inteligentni ludzie). Ale co sprawia, że społeczeństwo jest „inteligentne” i jak można je dalej rozwijać w „inteligentne miasto”?

Odpowiedzi na powyższe pytania oraz gotowe do zastosowania rozwiązania znajdą Państwo w tym przewodniku dla praktyków. Przewodnik, w trzech prostych krokach, opracowany został z myślą o przedstawieniu w praktyce, konkretnych działań w kierunku zrównoważonego przekształcenia społeczności lokalnej w „inteligentne miasto”.

Na wstępnym etapie, zapoznamy Państwa z istotnymi tematami dotyczącymi inteligentnego miasta (harmonogram rozwoju, definicja i zakres koncepcji) w celu przygotowania do merytorycznej komunikacji ze wszystkimi odbiorcami projektu.

Kolejne trzy etapy mają na celu systematyczne przyspieszenie rozwoju społeczności lokalnej w inteligentne miasto i rozwój ekosystemu inteligentnych rozwiązań miejskich. Proces ten może być dostosowany do każdej społeczności – niezależnie od jej wielkości lub położenia geograficznego. Działania te obejmują listy zadań i prezentacje, które można wykorzystać i zintegrować w codziennej pracy. Zawierają przykłady międzynarodowych dobrych praktyk, które można wzbogacić własnymi pomysłami.

Przewodnik umożliwi Państwu, w systematyczny i zrównoważony sposób, przekształcenie lokalnego środowiska w dobrze prosperujące i bardziej przyjazne miejsce, zorientowane na potrzeby oraz stawiające jednostkę – a nie technologię – jako główny cel działania.

Zarejestruj się, aby otrzymać bezpłatnie publikację "Smart City / Smart Region: praktyczny Podręcznik" od naszego polskiego partnera i współwydawca SmartEcosystems by INNOVATION SUPPORT Sp. z o.o.


Partnerzy i zwolennicy Przewodnika

Pobierz Publikację „Inteligentne Miasto / Inteligentny Region"